Dílna U beránka

Dílna U beránka

Gabriela Žitníková se původně věnovala především chovu koní a hippoterapii, její manžel je ekologický zemědělec, který se snaží vracet do beskydské krajiny původní plemeno ovcí - Valašky. Zlom nastal, když Gabriele osud postavil do cesty ženu, která se ocitla v bezvýchodné situaci. Ačkoli celý život poctivě pracovala a vychovala děti, zdravotní hendikep jí znemožnil pokračovat v běžném zaměstnání. Tak se zrodila myšlenka sociálního podniku Dílna u beránka. Dílna zaměstnává osoby s hendikepem, lidi, kteří chtějí pracovat, ale jejich výkon je limitován zdravotním omezením. Pocit, že na nich někomu záleží, že nejsou jen položkou na seznamu výplat sociálních dávek, že mohou být užiteční a respektovaní, dává jejich životu smysl stejně, jako pro beránkovi s plandavým ouškem, který se pro svou "jinakost" stal symbolem celé dílny.


Jaromír Ernekr

Jaromír Ernekr

Vyučený chemik, vystudovaný fotograf a keramik samouk. Začalo to darovanou keramickou píckou v 80. letech a pokračovalo pokus s vlastnoručně kopanou hlínou. Dnes si vyrábí některé glazury a pece si staví sám.


Lenka Libosvárská

Lenka Libosvárská

Překladatelka anglické beletrie i odborné literatury, původem v Brna, nyní žije v Opavě, kde pracovala na univerzitě.
Bižuterie ji okouzlila jako protiváha zdlouhavé překladatelské práce. Také vyžaduje šikovnost a talent, ale výsledek je vidět během chvíle.