Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, nebo i "nové" či zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají.

Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 29 regionů, které využívají celkem 30 značek – Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko, Broumovsko, Kraj blanických rytířů, Železné hory, Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko, Krušnohoří, Kraj Pernštejnů, České středohoří, Poohří, Kutnohorsko a Brněnsko. Na Slovácku jsou značky dvě – jedna vyhrazená tradičním výrobkům a další současným regionálním produktům.

Značení je určeno jak návštěvníkům regionů, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. Výrobci a provozovatelé služeb a zážitků získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.

Kdo tedy jsme? Asociace regionálních značek (zkráceně ARZ) je sdružení koordinátorů značek z jednotlivých regionů. Formálně jsme spolek, čili neziskovka. Naši činnost nefinancuje stát ani Evropská unie, základ našeho rozpočtu tvoří členské příspěvky od koordinátorů z jednotlivých regionů (které jsou zase jenom částí poplatků vybraných od držitelů značek, většina jde na propagaci v jednotlivých regionech). Našim úkolem je dohlížet na certifikační proces a současně se snažit o maximální propagaci značek i jejich jednotlivých nositelů.

Obchodní galerie Poklady z regionů otevírá nové okno do světa regionálních produktů s nezaměnitelným rukopisem jejich tvůrců. Je naplněním plánů starých stejně, jako celý projekt regionálního značení, k jehož realizaci výrazně přispěla pandemie covidu-19 a její důsledky - omezení přímého prodeje a masivní rozvoj a dostupnost informačních technologií. Obchod provozujeme jako neziskovka, není ale odnikud dotován, proto musí být ekonomicky udržitelný. Případné výnosy využijeme pro svou hlavní činnost, tedy zviditelňování kvalitních lokálních výrobků a služeb, například i těch, které nemůžeme podpořit přímo v rámci naší prodejní galerie.

A kdo jsme zcela konkrétně? Vedle svých třiceti členů – koordinátorů z regionů – má ARZ ještě tříčlennou národní kancelář, která zajišťuje všechny funkce vyplývající ze stanov a vnitřního řádu, a nejinak tomu je i v případě Pokladů z regionů.

Na spolupráci s vámi se těší

Katka

koordinace, programování, fotografování, zázemí obchodu

e-mail: katerina.cadilova@arz.cz
mobil: +420 608 047 196

Jana

komunikace s dodavateli i zákazníky, správa obchodu

e-mail: jana.galuscakova@arz.cz
mobil: +420 724 863 604

Tereza

PR, sociální sítě, reklama

e-mail: tereza.zatrepalkova@arz.cz
mobil: +420 733 392 747